Drukuj

Art. 93 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 93.

W sprawach o roszczenia z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w art. 79 i art. 82 rozporządzenia 2016/679, właściwy jest sąd okręgowy.
Artykuł 1 ...91 92 93 94 95 ...176

Przejdź do artykułu