Drukuj

Art. 92 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 92.

W zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem 2016/679, do roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w art. 79 i art. 82 tego rozporządzenia, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Artykuł 1 ...90 91 92 93 94 ...176

Przejdź do artykułu