Drukuj

O pracownikach samorządowych

Pobierz za darmo Ustawa o pracownikach samorządowych (O pracownikach samorządowych) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. (.doc)

Ustawa o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. Treść


O pracownikach samorządowych


Inne

O organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym O Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego O ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego O ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa O wyposażeniu morskim