Drukuj

O środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Pobierz za darmo Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (O środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej) Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. (.doc)

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. Treść


O środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej


Inne

O niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej O ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego O wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r O uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu