Drukuj

O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura

Pobierz za darmo Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011 (O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura) Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. (.doc)

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. Treść


O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011


Inne

O zasadach zarządzania mieniem państwowym O europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej O przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych O podstawowej opiece zdrowotnej