Drukuj

Art. 72 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 72.

§ 1. Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.

§ 2. Adnotacja może być sporządzona w formie dokumentu elektronicznego.

Artykuł 1 ...70 71 72 73 74 ...269

Przejdź do artykułu