Drukuj

O uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Pobierz za darmo Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (O uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia) Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. (.doc)

Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. Treść


O uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia


Inne

O zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego O statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego O dowodach osobistych O Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury