Drukuj

Art. 12 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 12.

Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Artykuł 1 ...10 11 12 13 14 ...83

Przejdź do artykułu