Drukuj

Art. 14 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 14.

W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego.
Artykuł 1 ...12 13 14 15 16 ...83

Przejdź do artykułu