Drukuj

Art. 23 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 23.

1. Wojewoda:

  1. reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
     
  2. współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
     
2. Wojewoda jest informowany o służbowym pobycie członków Rady Ministrów w województwie.
Artykuł 1 ...21 22 23 24 25 ...83

Przejdź do artykułu