Drukuj

Art. 52 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 52.

Tryb powoływania i odwoływania organów rządowej administracji zespolonej w województwie określają odrębne ustawy.
Artykuł 1 ...29–50 51 52 53 54 ...83

Przejdź do artykułu