Drukuj

O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowe

Pobierz za darmo Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowe) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (.doc)

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. Treść


O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020


Inne

O samorządzie pielęgniarek i położnych O pracownikach samorządowych O finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018 O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym