Drukuj

Art. 101 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 101.

Konsul przekazuje niezwłocznie protokół rejestracji urodzenia lub zgonu wybranemu przez wnioskodawcę kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który sporządza akt urodzenia lub akt zgonu, z adnotacją o rejestracji urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane.
Artykuł 1 ...99 100 101 102 103 ...149

Przejdź do artykułu