Drukuj

Art. 112 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 112.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego zdarzenie lub potwierdza on zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon, lub odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 1 ...110 111 112 113 114–123 ...149

Przejdź do artykułu