Drukuj

Art. 139 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 139.

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o wydanie postanowienia o udostępnieniu księgi stanu cywilnego w celu przeglądania umarza się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Artykuł 1 ...137 138 139 140 141 ...149

Przejdź do artykułu