Drukuj

Art. 141 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 141.

Okręgi rejestracji stanu cywilnego ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są okręgami rejestracji stanu cywilnego w rozumieniu niniejszej ustawy.
Artykuł 1 ...139 140 141 142 143 ...149

Przejdź do artykułu