Drukuj

Art. 142 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 142.

Postępowania w sprawie zmiany imienia lub nazwiska wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy w dniu ich wszczęcia.
Artykuł 1 ...140 141 142 143 144 ...149

Przejdź do artykułu