Drukuj

Art. 147 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 147.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 148 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 85 ust. 10 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Artykuł 1 ...145 146 147 148 149

Przejdź do artykułu