Drukuj

Art. 148 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 148.

Traci moc ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529).
Artykuł 1 ...146 147 148 149

Przejdź do artykułu