Drukuj

Art. 16 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 16.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
Artykuł 1 ...14 15 16 17 18 ...149

Przejdź do artykułu