Drukuj

Art. 14 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 14.

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
Artykuł 1 ...12 13 14 15 16 ...149

Przejdź do artykułu