Drukuj

Art. 34 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 34.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia kierownikom urzędów stanu cywilnego blankiety odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
Artykuł 1 ...32 33 34 35 36 ...149

Przejdź do artykułu