Drukuj

Art. 60 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 60.

Akt urodzenia zawiera:

1) nazwisko, imię (imiona) dziecka;

2) kraj, datę i miejsce urodzenia dziecka;

3) płeć dziecka;

4) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka;

5) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie;
 
6) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności.
Artykuł 1 ...58a 59 60 61 62 ...149

Przejdź do artykułu