Drukuj

Art. 84 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 84.

1. Przed wezwaniem do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul sprawdza tożsamość osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz wskazanych przez nich świadków.

2. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
Artykuł 1 ...82 83 84 85 86 ...149

Przejdź do artykułu