Drukuj

Art. 27 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 27.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się urzędy marszałkowskie w miastach będących siedzibami władz samorządu województwa.
Artykuł 1 ...25 26 27 28 29 ...110

Przejdź do artykułu