Drukuj

Art. 1 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 1.

Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia w życie ustaw:

 1. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576),
   
 2. z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 77),
   
 3. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578),
   
 4. z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656), zwanej dalej „ustawą o podziale terytorialnym”,
   
 5. z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową pań- stwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą kompetencyjną”.
Artykuł 1 2 3 ...110

Przejdź do artykułu