Drukuj

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Pobierz za darmo Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. (.doc)

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Treść


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Inne

O zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym O systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji O Radzie Mediów Narodowych O Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak