Drukuj

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Pobierz za darmo Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Ustawa z dnia 13 października 1998 r.

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Treść


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Inne

O ochronie Znaku Polski Walczącej O usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej O wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA O nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie” O Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej