Drukuj

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Pobierz za darmo Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. (.doc)

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Treść


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Inne

Prawo o zgromadzeniach O sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych O zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego O nawozach i nawożeniu O szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi