Drukuj

Art. 94 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 94.

Do właściwości starosty przechodzą, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jako zadania z zakresu administracji rządowej, określone w przepisach zadania urzę- dów rejonowych rządowej administracji ogólnej oraz zadania i kompetencje kierowników tych urzędów.
Artykuł 1 ...92 93 94 95 96 ...110

Przejdź do artykułu