Drukuj

Art. 107 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 107.

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...105 106 107 108 109 ...166

Przejdź do artykułu