Drukuj

Art. 764-7 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 764-7.

Dający zlecenie może do dnia rozwiązania umowy odwołać ograniczenie działalności konkurencyjnej z takim skutkiem, że po upływie sześciu miesięcy od chwili odwołania jest on zwolniony z obowiązku wypłacania sumy, o której mowa w art. 764-6 § 3 i 4. Odwołanie ograniczenia działalności konkurencyjnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Artykuł 1 ...764‑5 764‑6 764‑7 764‑8 764‑9 ...1088

Przejdź do artykułu