Drukuj

Art. 49a KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 49a.

§ 1. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny.

§ 2. Usiłowanie i pomocnictwo są karalne.
Artykuł 1 ...48 49 49a 50 50a ...166

Przejdź do artykułu