Drukuj

Art. 144 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 144.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.

Artykuł 1 ...142 143 144 145 145a ...269

Przejdź do artykułu