Drukuj

Art. 10 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 10.

Od dnia powołania do dnia 31 grudnia 2000 r. wojewoda wykonuje jednocześnie zadania i ma kompetencje Delegata Rządu określone w ustawie.
Artykuł 1 ...8 9 10 11 12 ...110

Przejdź do artykułu