Drukuj

Art. 188 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 188.

W razie skazania sprawcy na karę ograniczenia wolności za przestępstwo skarbowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, uchylaniem się skazanego od odbywania kary ograniczenia wolności jest również nieuiszczenie tej wymagalnej należności w wyznaczonym terminie.

Artykuł 1 ...186 187 188 189 190 191

Przejdź do artykułu