Drukuj

Art. 189 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 189.

Do wykonania orzeczenia w części dotyczącej środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej stosuje się odpowiednio art. 27, art. 44, art. 49–51 i art. 187–195a Kodeksu karnego wykonawczego.

Artykuł 1 ...187 188 189 190 191

Przejdź do artykułu