Drukuj

Art. 190 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 190.

Sąd nie może w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej, o którym mowa w art. 41 § 2 lub 4, albo od jego wykonania zwolnić.

Artykuł 1 ...188 189 190 191

Przejdź do artykułu