Drukuj

Art. 12c KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 12c.

Jeżeli kara lub inny środek podlegający wykonaniu według przepisów niniejszego kodeksu są określone w tygodniach, miesiącach lub latach, przyjmuje się w postępowaniu wykonawczym, że tydzień liczy się za dni 7, miesiąc za dni 30, a rok za dni 365.

Artykuł 1 ...12a 12b 12c 12d 13 ...259

Przejdź do artykułu