Drukuj

Art. 12d KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 12d.

Za dzień trwania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu, zastępczej kary aresztu, kary porządkowej oraz środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności przyjmuje się okres 24 godzin liczony od chwili rzeczywistego pozbawienia wolności.

Artykuł 1 ...12b 12c 12d 13 14 ...259

Przejdź do artykułu