Drukuj

Art. 125 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 125.

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 i 650) w art. 6aa ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Agencja pełni funkcję administratora danych, o których mowa w ust. 2 i 3.”.
Artykuł 1 ...123 124 125 126 127 ...176

Przejdź do artykułu