Drukuj

Art. 157 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 157.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, sąd może odwołać również na wniosek właściwego dowódcy.

Artykuł 1 ...155 156 157 158 158a ...259

Przejdź do artykułu