Drukuj

Art. 158 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 158.

Wniosek o zwolnienie od wykonania kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, wobec żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, może złożyć również dowódca jednostki. Termin zawity do złożenia wniosku upływa w dniu ukończenia służby przez żołnierza.

Artykuł 1 ...156 157 158 158a 159 ...259

Przejdź do artykułu