Drukuj

Art. 158a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 158a.

Na postanowienie w przedmiocie odwołania odroczenia lub przerwy, a także w przedmiocie wniosku o zwolnienie od wykonania kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...157 158 158a 159 160 ...259

Przejdź do artykułu