Drukuj

Art. 181 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 181.

W razie orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego lub dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej objętej zakazem.

Artykuł 1 ...179a 180 181 181a 181b ...259

Przejdź do artykułu