Drukuj

Art. 186a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 186a.

Na postanowienie, wydane na podstawie art. 84 § 1 Kodeksu karnego w przedmiocie uznania za wykonany nakazu lub zakazu, przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...185 186 186a 187 187a ...259

Przejdź do artykułu