Drukuj

Art. 185 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 185.

Pracodawcy lub instytucje wymienione w art. 180 i 181 podejmują stosowne decyzje i bezzwłocznie zawiadamiają o tym sąd, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje je usunąć.

Artykuł 1 ...183a 184 185 186 186a ...259

Przejdź do artykułu