Drukuj

Art. 186 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 186.

Jeżeli wobec skazanego zastosowano art. 72 § 1 Kodeksu karnego, przepisy art. 180 i 181 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...184 185 186 186a 187 ...259

Przejdź do artykułu