Drukuj

Art. 204a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 204a.

Wobec sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym można stosować środki przymusu bezpośredniego na zasadach, w trybie i w sposób określony w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego.

Artykuł 1 ...203 204 204a 204b 204c ...259

Przejdź do artykułu