Drukuj

Art. 204b KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 204b.

W zakładach psychiatrycznych, o których mowa w art. 200 § 2 pkt 2 i 3, dopuszcza się kontrolowanie przedmiotów posiadanych przez sprawców oraz pomieszczeń, w których oni przebywają. Przepisy art. 116 § 4–6 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...204 204a 204b 204c 204d ...259

Przejdź do artykułu