Drukuj

Art. 204c KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 204c.

Osobiste kontakty sprawcy przebywającego w zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa w art. 200 § 2 pkt 2 lub 3, z osobami odwiedzającymi mogą odbywać się tylko za zgodą kierowników tych zakładów. Można odmówić udzielenia takiej zgody, w szczególności gdy kontakty te powodują wzrost ryzyka zachowań niebezpiecznych.

Artykuł 1 ...204a 204b 204c 204d 205 ...259

Przejdź do artykułu