Drukuj

Art. 236 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 236.

Dla realizacji celów kary dyrektor zakładu karnego współdziała z odpowiednimi instytucjami wojskowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1.

Artykuł 1 ...234 235 236 237 238 ...259

Przejdź do artykułu